Debutantenprijs van de Maatschappij der Nederlandse Letteren (voorheen: Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs) 2013

Kira Wuck

'Goede poëzie nodigt de lezer uit mee te denken, mee te dichten, het gedicht als het ware te voltooien. Kira Wuck is een geraffineerd dichteres. Hoewel haar toon argeloos en terloops is, alsof ze haar inspiratie opdoet bezijden de grote gebeurtenissen in de wereld, getuigen haar gedichten van een bijzonder talent om in die subtiele achteloosheid grote thema's als liefde, familie, betrokkenheid en verlangen naar saamhorigheid aan te snijden. De jury is unaniem verrast door de hoge kwaliteit van de bundel Finse meisjes waarin complexiteit en eenvoud, hoge thematiek en herkenbare waarnemingskunst elkaar schitterend en overtuigend in balans houden.' (fragment juryrapport)

Jury: (commissie van voordracht) Kester Freriks, Elke Brems, Pia de Jong, Ester Naomi Perquin, Gerard Raat
Zie ook
Deel deze pagina