Debutantenprijs van de Maatschappij der Nederlandse Letteren (voorheen: Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs) 2012

Merijn de Boer

'De kracht van Nestvlieders schuilt vooral in de volstrekt eigen sfeer die de verhalen beheerst. Om die te karakteriseren schieten woorden als ‘vervreemdend’ en ‘onheilspellend’ tekort. De verhalen worden bevolkt door personages die ondoorgrondelijk blijven, zowel voor de lezer als voor de andere verhaalfiguren. (…) De personages van Merijn de Boer doen niet op een vanzelfsprekende manier mee in de samenleving. (Dit verklaart zijn belangstelling voor het werk van Kellendonk, Gans en Voskuil, dat dezelfde spanning kent tussen individu en gemeenschap.) Integendeel, het zijn excentrieke gestalten die zich ophouden in de periferie van de maatschappij. De titel Nestvlieders verschijnt daardoor in een ironisch licht. Nestvlieders zijn vogels die, nadat zij uit het ei zijn gekropen, onmiddellijk het nest verlaten en gedeeltelijk voor zichzelf kunnen zorgen. Met deze onafhankelijkheid zijn de personages uit de verhalenbundel niet begiftigd. Zij verlaten hun vertrouwde omgeving, maar zijn onvoldoende toegerust om zich naar behoren te handhaven.' (fragmenten juryrapport)

Jury: (commissie) Kester Freriks, Elke Brems, Pia de Jong, Ester Naomi Perquin, Gerard Raat
Zie ook
Deel deze pagina