Louis d'Or 2018

Bruno Vanden Broecke

foto: KVS / Thomas Dhanens

‘In alles is Bruno Vanden Broecke in PARA (geschreven door David Van Reybrouck, red.)  een acteur die niet lijkt te acteren: hij wórdt zijn personage, de commando Nico Staelens. Schuchter en onhandig lijkt hij zijn voorstelling te starten, grijpt gaandeweg de toeschouwer genadeloos bij de kladden en neemt hem mee in zijn trots die uitmondt in een enorm verdriet en woede. In een grootse monoloog, die voorbij gaat aan documentair theater, laat Vanden Broecke in alles de onmacht spreken over een nieuw ”Verdriet van België”.’

Jury: Ferry Mingelen, Cecile Brommer, Walther van den Heuvel, Sander Janssens, Keimpe de Jong, Anneke van der Linden, Christiaan Mooij, Mirjam van Tiel
Deel deze pagina