Johannes Vermeer Prijs 2013

Rem Koolhaas

De Rotterdam, de 'verticale stad' van Rem Koolhaas in Rotterdam (2013), © OMA

Architect en essayist Rem Koolhaas krijgt de Johannes Vermeer Prijs 2013 vanwege zijn enorme betekenis voor de architectuur en stedenbouw. Het oeuvre van gebouwen die hij in de loop van enkele decennia overal ter wereld heeft neergezet, is van uitzonderlijke zeggingskracht en allure. Uit het juryrapport: 'Bij hem is het begrip "originaliteit" absoluut geen holle frase: zijn oeuvre is compromisloos, maar in zijn onnavolgbare ontwikkeling en variatie ook heel herkenbaar. In hun aanblik en functionaliteit zijn zijn scheppingen baanbrekend voor nu. Maar ze preluderen tegelijkertijd op een samenleving die op komst is. De betekenis van Koolhaas ligt beklonken in zijn scheppingen, maar ook in zijn denkbeelden over de gebouwde omgeving. In zijn boeken heeft hij het gangbare denken over architectuur en stedenbouw ten principale ter discussie gesteld. Daarmee heeft hij zijn vakgenoten, maar ook zichzelf, gestimuleerd te bouwen vanuit een visie en met de opdracht die visie te verwoorden. Zo legt hij ook verantwoording af voor de keuzes die hij met zijn scheppingen heeft gemaakt.'

Koolhaas wordt verder geprezen vanwege 'de tomeloze energie waarmee hij in de frontlinie van de stadsontwikkeling blijft zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de gebouwde wereld vorm te geven. Als Nederlandse architect bouwt hij mee aan de metropolen die zich razendsnel op vele plekken van de wereld ontwikkelen. Hij is een onontkoombare speler op het wereldtoneel geworden, wat het eens te meer bijzonder maakt hem hier in ons midden te hebben.' (fragmenten juryrapport)

Jury: Janine van den Ende, Marie Hélène Cornips, Hans Goedkoop, Omar Munie, Erwin Olaf
Deel deze pagina