Johannes Vermeer Prijs 2016

Steve McQueen

foto Annemoon van Hemel

'De jury koos dit jaar unaniem voor beeldend kunstenaar en filmregisseur Steve McQueen, omdat hij bij voortduring en op voortreffelijke wijze het universeel menselijke belicht, vaak in situaties waarin mensen onderdrukt, onvrij en gekweld hun waardigheid bevechten en bewaren (…) De jury is met name onder de indruk van de diepe en oprechte maatschappelijke betrokkenheid die uit McQueens werk spreekt. Hij levert geen direct commentaar op de actualiteit, maar overstijgt dat niveau door fundamentele vragen te stellen over menselijke waardigheid. McQueen deinst er niet voor terug om grote, universele thema’s aan te snijden. Boete en schuld, onrecht, ethiek, maar ook persoonlijke frustratie en verdriet (…) Daarnaast is de jury overtuigd door de uitzonderlijke formele kwaliteiten van McQueens oeuvre. Zowel in de rol van kunstenaar als in die van regisseur toont hij zich een grootmeester in de beheersing van het beeld. In zijn speelfilms is McQueens kunstenaarsblik nooit ver weg. Los van het feit dat veel van zijn shots de kwaliteit hebben van bewegende schilderijen, legt hij de ijzeren regels van Hollywood veelvuldig onbevreesd naast zich neer (…) Ten slotte wil de jury McQueens bijdrage aan de verrijking van het artistieke klimaat in Nederland onderstrepen. Terwijl McQueen werkzaam is in een zeer internationaal georiënteerd netwerk en wereldwijd veel wordt gevraagd, is zijn werk met grote regelmaat te zien in Nederlandse instellingen (…) Het mag een voorrecht genoemd worden dat een groot kunstenaar als Steve McQueen ervoor kiest in Amsterdam te wonen en te werken, en met zijn excellente kunstenaarschap bijdraagt aan een rijkgeschakeerd cultureel klimaat in Nederland.' (fragmenten juryrapport)

Jury: Ernst Hirsch Ballin, Irma Boom, Claudia de Breij, Anne Demeester, Stephan Sanders

Deel deze pagina