Johannes Vermeer Prijs 2014

Irma Boom

'De sleutel van het werk van Irma Boom zit in de synthese van het artistieke en het industriële: die zijn in volkomen evenwicht met elkaar verstrengeld. Boom is van deze tijd. Zij kiest niet voor handmatig vervaardigde boeken, alles moet industrieel te produceren zijn. Vanuit het perspectief van machinale reproductie ziet zij het boek als een architectonisch object met zes kanten en drie dimensies. Binnen deze coördinaten stelt zij het object met de grootste zorg samen. (...) Zij is naar het oordeel van de jury begiftigd met een bijzonder vermogen grafische technieken te verbinden met ruimtelijk ontwerp. Op basis van haar experimenteerlust en haar nimmer aflatende neiging de grenzen van de productiemogelijkheden op te zoeken, ontstijgen haar boeken stuk voor stuk het niveau van louter informatiedragers. Het zijn kleine of grotere objecten die tot bewonderen en aandachtig lezen verleiden. Haar zorgvuldig opgebouwde oeuvre is het resultaat van samenwerking die zij telkens aangaat met haar opdrachtgevers, auteurs en kunstenaars. Voor haar is het boek een fundamenteel onderdeel van onze traditie en drager van cultuur. Zij bewijst zich met haar werk als een overtuigende pleitbezorger van het gedrukte boek. (...) In de wereld van internet en virtuele communicatie is het Irma Booms grootste prestatie dat zij het boek weer tot een fysieke belevenis heeft gemaakt. Zij blijft imponeren met haar ambitie om bij elk boek de grenzen te verleggen, met haar tomeloze wil verder te reiken dan de oorspronkelijke wens van opdrachtgevers, en met haar al decennia aanhoudende vermogen om werk van de hoogste artistieke kwaliteit te leveren. (fragmenten juryrapport)

Jury: Ernst Hirsch Ballin, Claudia de Breij, Marie Hélène Cornips, Omar Munie, Erwin Olaf
Zie ook
Deel deze pagina