Jan Wolkers Prijs 2020

Valerie Trouet

‘In Wat bomen ons vertellen beschrijft Valerie Trouet wat er valt af te lezen uit jaarringen van bomen. Valerie Trouet is een boomwetenschapper die je overlaadt met verrassende feiten; een kundig auteur die de lezer als een enthousiaste gids bij de hand neemt en met nieuwe ogen leert kijken. Die gids schuwt de eigen mening over een aantal hoogst actuele, zeer nijpende kwesties bepaald niet, en weet die vaardig en overtuigend onder woorden te brengen. Wie dat kan, met enkel de pen en het geschreven woord als instrument, is niet alleen een begaafd auteur, maar ook een groot verteller die de lauwerkrans met verve verdient. Een fantastisch boek, goed geschreven. Zo moet je als wetenschapper schrijven voor een groot publiek!’ (fragment juryrapport)

Jury: Jean-Pierre Geelen, Daniel Gulpers, Allard Stapel, Karina Wolkers
Deel deze pagina