Jan Hanlo Essayprijs 2011

Joke Hermsen

'Haar beschouwingen draaien stuk voor stuk om het fenomeen "de tijd". Enerzijds behandelt zij in haar Pleidooi voor een langzame tijd het heden, de kern vattend van ons aller worsteling met het drukke dagelijks bestaan. Anderzijds schetst zij een filosofisch beeld van het begrip 'tijd' aan de hand van filosofen en andere denkers door de eeuwen heen. Zij doet dat gedegen en filosofisch onderbouwd, maar weet daarbij een luchtige en toegankelijke stijl te hanteren. Zij schroomt niet zichzelf als zoekend personage op te voeren, waardoor de lezer op een persoonlijke manier in de thematiek wordt gezogen. Haar belezenheid koppelt zij aan het expliciet verwoorden van het schrijfproces, waardoor de lezer dichtbij komt. Hoewel de essays in eerste instantie voor diverse gelegenheden zijn geschreven, is de auteur erin geslaagd haar beschouwingen over filosofie, schrijverschap en beeldende kunst feilloos te verbinden tot een organisch geheel. Daarbij heeft zij oog voor detail zonder allegorisch te worden. Het maakt Stil de tijd actueel, sprankelend en diepgaand tegelijk.'

Jury: Margot Dijkgraaf, Sigrid Bousset, Frans-Willem Korsten, Marja Pruis
Deel deze pagina