ING Talent Award 2018

Jaakko Kahilaniemi

‘Dit jaar was het thema New Horizons: Exploring the promise and perils of the future. We waren onder de indruk van Jaakko’s intrigerende presentatie. Of effectieve wijze zette hij zijn ideeën uiteen over de complexe relatie van de mens met de natuur’, aldus het juryrapport. Jaakko Kahilaniemi bezit in Finland een bosperceel van 100 hectare dat hij in zijn fotografie gebruikt om te onderzoeken wat de natuur de geürbaniseerde mens te bieden heeft. Hij creëert daarbij nieuwe manieren om het bos te voelen en ervaren.

Publieksprijs: Alexey Shlyk

Jury: Chris Bedson (UK), Sanne ten Brink, Florian Ebner (FR), Emma Bowkett (UK), Fiona Tan

Deel deze pagina