Hermine van Bers Beeldende Kunstprijs 2012

Maarten Overdijk

Maarten Overdijk, The perceived height of furniture (2012), installatie van diverse materialen

'Het werk van Maarten Overdijk is heel rationeel. Zijn installaties gaan over wat je ziet en wat je niet ziet. Kenmerkend is dat het werk procesmatig en onaf is, om de toeschouwer bewust te maken van zijn eigen waarneming. Overdijk studeerde psychologie en promoveerde erin. Zijn wetenschappelijke kennis is verweven met zijn werk dat over mentale ruimte en waarneming gaat. Pas enkele jaren geleden is hij overgestapt van de schilderkunst naar sculpturaal werk. De installaties bezitten kracht en ogen volumineus maar zijn tegelijk kwetsbaar; in The perceived height of furniture maakt hij bijvoorbeeld gebruik van "zachte" materialen als gips en was. De juryleden zien mogelijkheden om zijn vormentaal nog meer uit te breiden binnen zijn procesmatige werkwijze. Maarten Overdijk maakt in korte tijd een snelle ontwikkeling door. De jury hoopt op meer werk van een zo hoog niveau.' (fragmenten juryrapport)

Jury: Loukie Hoos, Meta Knol, Sandrine van Noort, Thomas Raat
Deel deze pagina