Henriëtte Roland Holst-prijs 2020

Nicolien Mizee

‘In de twee boeken De kennismaking (2017) en De porseleinkast (2018) bundelde Nicolien Mizee haar meesterlijk geformuleerde faxen aan de gerenommeerde scenarioschrijver Ger Beukenkamp, bij wie ze schrijverslessen volgde. Daarin brengt ze verslag uit van de periode waarin ze haar eerste romans concipieerde. Nauwgezet geeft ze weer hoe haar schrijverschap zich heeft ontwikkeld. In het bijzonder waardeert de jury Mizee’s sprankelende stijl, haar sterke humor, authentieke onaangepastheid, invoelbare wanhoop en niet in de laatste plaats ook haar genadeloos eerlijke zelfanalyse (…) Ze roffelt niet op de trom van de geëngageerde schrijver, maar vestigt eerder de aandacht op de lotgevallen van één onaangepast individu in een maatschappij die op allerlei manieren aanpassing en bevestiging eist (…) Ondanks haar intelligentie, keurige achtergrond en gedegen schoolopleiding leeft de hoofdfiguur al jaren van een karige uitkering. Mizee doet op een indringende manier verslag van haar gevecht met uitkeringsinstanties om erkenning te krijgen voor haar levenslange arbeidsongeschiktheid. Zonder dat het met zoveel woorden wordt gezegd bevatten deze twee boeken daarmee ook een aanklacht tegen de manier waarop individuen door zorg en onderwijs worden geconditioneerd en geüniformeerd. De faxen aan Ger, die ze zelf omschrijft als "de soap van mijn leven", zijn scherp geformuleerde ontboezemingen over haar bestaan als outcast, haar onmacht om met een reguliere betrekking in haar levensonderhoud te voorzien en zo een doorsneeleven te leiden.’ (fragment juryrapport)

Jury: Sander Bax, Elsbeth Etty, Jaap Goedegebuure
Deel deze pagina