Gouden Zwaan 2015

Roel Voorintholt

foto Hans Withoos

'De kracht van de Nederlandse dans is te vinden in de diversiteit van het dansaanbod dat in ons land gecreëerd en gepresenteerd wordt. Van klassieke, academische dans, hedendaagse en moderne dans tot performances die laten zien dat het ‘niet bewegende lichaam’ ook dans kan zijn. Al deze vormen en stijlen bestaan naast elkaar en bieden de mogelijkheid aan dansers en choreografen van over de hele wereld, om zich te ontwikkelen. Roel Voorintholt, artistiek directeur bij Introdans, is één van die personen die de Nederlandse dans eigen en bijzonder maakt. Met grote gedrevenheid bepaalt hij de artistieke koers van een gezelschap waarvan je je niet meer kan voorstellen dat het er niet is. De uitzonderlijke positie van het gezelschap heeft alles te maken met de keuzen die de artistiek directeur maakt en de openheid waarmee hij te werk gaat. Met zijn persoonlijkheid en passie voor de dans weet hij het vertrouwen te winnen van iconen van de internationale dans, waaronder Sidi Larbi Cherkaoui, Jiří Kylián en Lucinda Childs, en weet hij hen te binden aan zijn gezelschap. In zijn zoektocht weet hij duidelijk wat hij wil voor het ensemble, wat voor een creaties hij zoekt én van wie. Zijn keuzes daarin zijn alles behalve voor de hand liggend en daarmee vaak gewaagd. Het resultaat is dat er jaar in jaar uit een consequent programma wordt gepresenteerd met uitzonderlijke choreografieën welke anders niet (meer) te zien zouden zijn. Met deze choreografieën geeft hij zijn dansers de gelegenheid om zich verschillende handschriften eigen te maken en toe te voegen aan hun fysieke geheugen. Dit alles zorgt niet alleen voor een verrijking van de dansers maar ook van het publiek.' (juryrapport 'meest belangwekkende bijdrage aan de Nederlandse Dans')

Jury: Anita van Dolen, Fons Dejong, Hildegard Draaijer, Stella van Leeuwen, Nada Mounzer, Peggy Olislaegers, Dave Schwab, Liesbeth Wildschut
Deel deze pagina