Gouden Piramide 2013

Volkshuisvesting Arnhem

foto: Jeroen Musch

'De Gouden Piramide 2013 voor gebiedsontwikkeling wordt toegekend aan de woningcorporatie Volkshuisvesting Arnhem voor het project Modekwartier/100%ModeXL. De opdrachtgever heeft laten zien te beschikken over de ingrediënten die cruciaal zijn voor inspirerend opdrachtgeverschap: bezieling en visie. Er is een buitengewone prestatie geleverd door een oude volkswijk een nieuwe en naar verwachting zonnige toekomst te geven. Niet zozeer door fysieke ingrepen – die zijn opmerkelijk genoeg beperkt gebleven – maar vooral door met volharding een nieuw programma te implementeren dat is ontleend aan de mode, een thema dat al in de stad Arnhem besloten lag. Dat zowel de oude als de nieuwe bewoners de wijk in hun hart hebben gesloten, bewijst dat Volkshuisvesting Arnhem de formule heeft gevonden waarmee de stad weer tot bloei kan worden gebracht. Een uitgesproken voorbeeld van inspirerend opdrachtgeverschap.' (fragment juryrapport)

Jury: Frits van Dongen, Ad van der Aa, Andy Dritty, Sylvia Karres, Caroline Ligtenberg, Nausicaa Marbe, Tracy Metz, Rudy Stroink
Deel deze pagina