Gouden Penseel 2011

Blexbolex

'Seizoenen is een even rauw als poëtisch boek met ogenschijnlijk minimale beeld- en tekstelementen dat de lezer op een associatieve manier meesleept door een verrassende, zelfs vervreemdende wereld. Er valt heel veel te ontdekken, telkens opnieuw. Is het wel een kinderboek? Is hier wel sprake van tekst? Zijn het wel illustraties? Dit spel van gedachte-sprongen en gezichtsbedrog vertegenwoordigt een volstrekt eigen kwaliteit.' (…) Een auto die in de file staat, verwijst als vanzelf naar een mierenkolonie; een paardenbloem komt steeds in een andere gedaante terug. Door het hele boek is zulk beeldrijm te vinden. Niets is voorspelbaar, toch is er een mooie structuur. Je kunt het vluchtig doorbladeren, je kunt ook urenlang kijken en steeds nieuwe ontdekkingen doen. De aandachtige lezer zal steeds meer verbanden vinden en de ontdekking doen dat het boek veel gestructureerder is dan van te voren is gedacht. Het is een boek om geen genoeg van te krijgen.' (fragmenten juryrapport)

De Fransman Blexbolex  is de eerste buitenlandse illustrator die met een Gouden Penseel werd beloond. 'Dit jaar kwam de jury voor het probleem te staan dat de drie mooiste boeken geïllustreerd waren door buitenlanders. Je kunt dan, trouw aan het reglement, de eerste prijs toekennen aan de nummer 4 – een Nederlander – maar de jury wilde het Gouden Penseel aan het allermooiste boek toekennen. Daarop verzocht zij de CPNB dit jaar te mogen afwijken van het reglement.

Jury: Wim Pijbes, Karen Bertrams, Irma Boom, Jolanda Klaassen, Clementine Vrooland
Deel deze pagina