Fonds BKVB Oeuvreprijs Bouwkunst 2011

Adriaan Geuze

Happy Isles (bescherming Noordzeekust en landuitbreiding), plan van consortium West 8 en Svasek Hydraulics uit 2006

'Zijn analytisch vermogen, onderzoekende geest en stimulerende kracht hebben geleid tot een interessante verbreding van het oeuvre met grote impact voor het vakgebied. Samen met (bureau) West 8 is Adriaan Geuze uitgegroeid tot een invloedrijke figuur die internationaal belangrijke eigentijdse sporen nalaat en optimistisch doorwerkt aan een lange rij indrukwekkende projecten. (…) Geuze is een romanticus, visionair en pragmaticus. Hij is Pietje Bell, Cornelis van Eesteren en Jac. P. Thijsse tegelijk. Mr. Jekyll and Hyde in eigen persoon, nu eens onuitstaanbaar, drammerig en nurks, dan weer uiterst charmant maar altijd vechtend voor de goede zaak. De intelligente visie, het grote gebaar en het vakmanschap waarmee Adriaan Geuze de wereld om hem heen beter hoopt achter te laten, wil de jury graag onderstrepen met de Oeuvreprijs Bouwkunst.' (fragmenten juryrapport)

Jury: Flos Wildschut, Arjen Oosterman, Edwin Oostmeijer, Marlies Rohmer
Deel deze pagina