Fiep Westendorp Stimuleringsprijs 2015

Stella de Kort

'Met De Nieuwe Geschiedenis wil Stella de Kort de wereld om haar heen weergeven wanneer die verlaten zou zijn door mensen. Hoe kijkt men over 100 jaar terug op onze omgeving? Wat blijft er over van een ruimte als er geen mensen zijn? Met de stimuleringsprijs wil ze dit onderwerp en haar stijl verder uitwerken en onderzoeken. De juryleden zijn gefascineerd door het bijzondere werk van Stella. Ze zien veel potentie in de vorm waarin haar illustraties verder uitgewerkt kunnen worden en mogelijk een letterlijk hele nieuwe dimensie kunnen krijgen. De jury hoopt dat Stella met de uitwerking van het idee van de nieuwe geschiedenis en de vervreemding die daarbij optreedt, zal verrassen.' (fragment juryrapport)

Jury: Max Kisman, Ted van Lieshout, Gioia Smid
Deel deze pagina