F. Bordewijk-prijs 2010

Koen Peeters

Video bij de uitreiking van de F. Bordewijkprijs 2010, Jan Campert-Stichting / Swinkels & Swinkels

'Is het een autobiografie, biografie, familie- of streekroman? In De bloemen wordt het conventionele en stereotype van deze genres, net zoals dat van taal, gewoontes en stijlbloemen op een lichtvoetige wijze geschikt tot een origineel boeket. Het boek wordt eerst en vooral beheerst door de spanning tussen het geërfde en het nieuwe, het eigene en het vreemde, het regionale en het universele. Enerzijds zijn er voortdurend spiegelingen tussen grootvader, vader en zoon – bijvoorbeeld in hun dromen –, anderzijds is er het voortglijden van de tijd, die naar voren komt in de voortschrijdende moderniteit en de daarmee gepaard gaande secularisering. Beide komen samen waar het geloof van de grootvader in God wordt gespiegeld door de terugkeer van de grootvader en vader als geestverschijningen. Deze spanning tussen het statische en dynamische vormt de eerste grote réussite van de roman.' (fragment juryrapport)

Jury: Aad Meinderts, Yra van Dijk, Hans Groenewegen, Koen Hilberdink, Aukje Holtrop, Ena Jansen, Jos Joosten, Annemie Leysen, Lut Missinne
Zie ook
Deel deze pagina