Eye Art & Film Prize 2024

Chia-Wei Hsu

‘De jury vindt de hoogst originele vermenging van archeologie en technologie van Chia-Wei Hsu zeer intrigerend. Hij beperkt zich niet tot één enkele beeldtaal, maar zoekt steeds naar een passende vorm voor ieder nieuw werk (…). In zijn uitgebreide video-installaties brengt Hsu film en hedendaagse kunst verrassend samen, en maakt daarbij de achterliggende (digitale) technologie zichtbaar. Elk nieuw project is voor hem de verkenning van een nieuw territorium, waarbij hij in de geschiedenis duikt en die opnieuw tot leven brengt met behulp van interviews, VR, filmische verbeeldingskracht en archeologische onderzoeksmethoden.’ (fragment juryrapport)


Jury: Bregtje van der Haak, Chris Dercon (BE/FR), Nanouk Leopold, Nalini Malani (IN/NL), Lemohang Jeremiah Mosese (LS/DE), Hila Peleg (IL)
Deel deze pagina