Erasmusprijs 2017

Michèle Lamont

‘De Canadese cultuursocioloog Michèle Lamont ontvangt de prijs voor haar geëngageerde bijdrage aan het onderzoek in de sociale wetenschappen naar de relatie tussen kennis, macht en diversiteit. (...) Lamont heeft haar wetenschappelijke carrière gewijd aan de vragen hoe maatschappelijke omstandigheden ongelijkheid en sociale uitsluiting teweegbrengen en hoe gestigmatiseerde groepen hun eigenwaarde bewaken (…). Op basis van baanbrekend internationaal-comparatief onderzoek laat zij zien dat er voor achtergestelde groepen wel degelijk perspectieven bestaan om te komen tot nieuwe vormen van eigenwaarde en respect (…). Op zoek naar succesformules voor sociale weerbaarheid, vraagt Lamont zich af welke culturele factoren en institutionele structuren leiden tot veerkrachtiger samenlevingen. Daarbij laat zij zien dat de aanwezigheid van diversiteit vaak leidt tot vitalere en productievere onderlinge verhoudingen, zowel in een maatschappelijke als in een wetenschappelijke context (…). Met haar interdisciplinaire aanpak, kritische blik en internationale oriëntatie betoont Lamont zich een voorvechter van het waarborgen van diversiteit in wetenschap en maatschappij. Daarmee belichaamt zij het Erasmiaanse gedachtegoed dat de Stichting uitdraagt.’ (fragmenten juryrapport)

 

Jury: Stichting Praemium Erasmianum
Deel deze pagina