Erasmusprijs 2015

Wikipedia

Jimmy Wales, oprichter van Wikipedia

'Wikipedia ontvangt de prijs omdat zij de verspreiding van kennis heeft bevorderd door een allesomvattende, voor ieder toegankelijke encyclopedie op te zetten. (...) De initiatiefnemers van Wikipedia hebben daarvoor een nieuwe en effectieve democratische vorm ontworpen. Ook in landen waar neutraliteit en open informatie niet vanzelfsprekend zijn, speelt Wikipedia een belangrijke rol, door kennis beschikbaar te maken waar die voorheen niet verkrijgbaar was. Met haar wereldwijde verspreiding en maatschappelijke impact doet Wikipedia recht aan het idee van één wereld in verscheidenheid', zegt de Stichting Praemium Erasmianum in een toelichting op de Erasmusprijs 2015 (juryrapport). ‘Door haar open karakter draagt Wikipedia bij aan het besef dat bronnen van kennis niet neutraal zijn en steeds gewogen moeten worden. Met deze kritische aandacht voor tekst, bronnen en vermeerdering van kennis, sluit Wikipedia goed aan bij het gedachtegoed van Erasmus.’ Het geldbedrag gaat naar de totale internationale gemeenschap van Wikipedia-bewerkers, bij de prijsuitreiking vertegenwoordigd door onder anderen de Nederlander Lodewijk Gelauff (1987). Hij is initiatiefnemer van Wiki Loves Monuments, een jaarlijkse fotowedstrijd rond monumenten en cultureel erfgoed. 

Jury: bestuur van de Stichting Praemium Erasmianum

Deel deze pagina