Erasmusprijs 2013

Jürgen Habermas

'Jürgen Habermas’ standpunten over sociaal-politieke ontwikkelingen zijn geworteld in zijn levenslange theoretische werk over de publieke ruimte en menselijke communicatie. Hij stelt kritische vragen, net als vele filosofen, maar hij geeft ook antwoorden. Daarin heeft hij altijd de nadruk gelegd op het belang van de dialoog voor een democratische samenleving, waarin - zo redeneert hij - menselijke waardigheid de voornaamste waarde is. Hij is scherp in zijn analyses van politieke gebeurtenissen in Europa en bekritiseert politieke elites om hun opportunistisch denken. Hij pleit voor politieke solidariteit en langetermijndenken, en neemt een krachtig en positief standpunt in binnen het debat over een verdergaande Europese integratie. Jürgen Habermas is een van de meest invloedrijke geleerden en publieke intellectuelen, op verschillende gebieden die disciplines als sociologie, politiek en filosofie doorkruisen. In geschrifte en in de praktijk geeft hij steeds blijk van een levensopvatting, waarin het rationele debat tussen gelijke individuen de basis is voor een beschaafde, humane en democratische wereld.' (uit: gronden van verlening van de Erasmusprijs 2013)

Jury: adviescommissie
Deel deze pagina