Erasmusprijs 2011

Joan Busquets

Prof. dr. Joan Busquets heeft, aldus de adviescommissie van de Erasmusprijs 2011, een indrukwekkend, internationaal oeuvre van stedenbouwkundige projecten opgebouwd, het best bekend als programma’s voor de verbetering van stedelijke infrastructuur. Hij is ondogmatisch en flexibel in zijn werkpraktijk, laat altijd ruimte voor aanpassingen en veranderingen en zoekt consensus onder alle belanghebbenden. In de laudatio, uitgesproken door (toen nog) prins Willem-Alexander, heette het als volgt: 'Volgens uw opvatting moet een stadsontwikkelaar met een open instelling aan een project werken, niet met een vastomlijnd idee. Voor u is dit niet een politiek correcte stelling, maar een principekwestie. Stadsontwerpers worden vaak ertoe verleid een planningsproces te beginnen met het zich voorstellen van een eindproduct – hoe zou een treinstation of een stadsplein er idealiter moeten uitzien. Zulke plannen worden gemakkelijk gefrustreerd door nieuwe ontwikkelingen, door onvoorziene praktische struikelblokken en door gebrek aan geld. Uw benadering is anders. U koestert de diepgewortelde overtuiging dat het stedelijk ontwerpproces on-dogmatisch moet zijn en ruimte moet laten voor toekomstige aanpassingen. Men kan en moet geen rigide lange termijnplannen plannen maken voor een project dat in de tussentijd waarschijnlijk onvoorspelbare veranderingen zal ondergaan. Naar de mening van onze stichting is het deze on-dogmatische benadering van stadsplanning en architectuur die een voorbeeld kan vormen en de discipline vooruit helpt.'

Jury: (adviescommissie) Arie Graafland, Maria Grever, Maarten Kloos, Axel Rüger, Paul Schnabel
Deel deze pagina