Erasmusprijs 2010

José Antonio Abreu

Een orkest als ideale micromaatschappij, dat is de filosofie achter El Sistema (Het Systeem). Dit uitermate succesvolle project voor muziekeducatie is 35 jaar geleden in Venezuela gestart door José Antonio Abreu. De econoom en pianist wil sociale problemen en armoede aanpakken door kinderen een instrument te geven en hen te leren samen te spelen, aldus de Stichting Praemium Erasmianum die Abreu de Erasmusprijs 2010 toekende. Ruim een kwart miljoen Venezolaanse kinderen, de meesten uit sociaal zwakke milieus, krijgen les aan een van de negentig muziekscholen in hun land. ‘Door te spelen in een orkest kunnen kinderen vaardigheden ontwikkelen die van belang zijn voor hun persoonlijke ontwikkeling en voor het vinden van een stevige plaats in de samenleving, daarmee een alternatief biedend voor misdaad, drugs en hopeloosheid.’ Bijkomend effect is vernieuwde aandacht en waardering voor klassieke muziek. Het systeem wordt inmiddels nagevolgd in circa veertig landen, waaronder Nederland.

Jury: (adviescommissie) Loes Dommering, Henk van der Meulen, Anneke Hogenstijn, Bart Visman, Lieuwe Visser
Deel deze pagina