Dr. Wijnaendts Francken-prijs 2012

Thomas von der Dunk

'Von der Dunk laat in zijn boek (Een Hollands heiligdom) zien dat in de late achttiende eeuw niet alleen de staatkundige eenheid van Nederland tot stand kwam, maar dat het land ook een culturele eenheid ging vormen. De Nederlandse architectuur sloot vanaf de Patriots-Bataafse tijd bovendien nauwer aan bij de internationale ontwikkelingen. In dit boek heeft de Nederlandse architectuur uit die tijd voor het eerst een grondige studie gekregen. (…) Een Hollands heiligdom is een belangrijke bijdrage tot de Nederlandse cultuurgeschiedenis, waarin met originaliteit en creativiteit een weinig bekend onderdeel op de kaart is gezet.' (fragmenten juryrapport)

Jury: Rudolf Dekker, Jeroen Salman, Peter Sigmond, Tom Verschaffel en Boudien de Vries
Deel deze pagina