De Scheffer 2015

Joost Krijnen

The Workshop (2014), 244 x 366 x 50 cm

In het werk van Joost Krijnen nemen lijnen en kleuren vele vormen aan, met als overkoepelend motief de dagelijkse routine van tekenen, schilderen, schetsen of simpelweg lijnen op papier zetten. Energieke en monumentale gebaren worden afgewisseld met uitgewerkte portretten in sierlijke lijnen of snelle schetsen. Strikt geometrische, gekleurde vlakken worden in perspectief gebracht door schijnbaar willekeurige eerste pogingen. Dissonant en harmonieus; alles komt samen op het papier en reageert op elkaar: 'De jury is van mening dat het werk van Krijnen potentie heeft om door te groeien, het is een werkwijze die nog niet in de collectie van het Dordrechts Museum zo duidelijk aanwezig is en het zou een welkome verrijking zijn'. (fragment juryrapport)

Jury: Geesken Bloemendal – ter Horst, Theun Okkerse, Suzanne Swarts, Ada van de Vijver-Hobijn, Gerrit Willems

Zie ook
Deel deze pagina