De Gouden Ganzenveer 2015

Geert Mak

'Geert Mak weet het als een geen ander, hij schreef het in In Europa: "Mensen hebben verhalen nodig om het onbegrijpelijke te vatten, om hun noodlot een plaats te geven" (…). Geert vertelt een verhaal als niemand anders. Een waar gebeurd verhaal dat hij zelf meemaakte. Of hoorde. Of zag gebeuren. Of verzon (… ). Geert Mak is meester geworden in het genre dat hij zelf ontwikkelde: door met kleine verhalen over mensen, ook uit zijn eigen familiegeschiedenis, het grote verhaal begrijpelijk te maken en de grote lijnen te zien. Zozeer dat de lezer ook hun eigen familiegeschiedenissen leren herkennen in de grote wereldgeschiedenis (…). Geert Mak is een veelzijdig publicist, die het verhalen vertellen vernieuwd heeft en vele, vele mensen heeft aangezet tot kennisnemen van geschiedenis zoals zij dat van zichzelf nooit hadden verwacht…' (fragmenten laudatio)

Jury: Academieleden van De Gouden Ganzenveer
Zie ook
Deel deze pagina