Cobra Kunstprijs Amstelveen 2013

Metahaven

Metahaven werkte onder meer aan een nieuwe grafische identiteit voor de klokkenluiders-website WikiLeaks, met t-shirs, mokken en sjaals (2010)

'Het collectief Metahaven is geïnteresseerd in de machtsstructuren die verborgen liggen achter de schijnbaar overzichtelijke vormgeving van onze digitale omgeving. Van der Velden en Kruk zijn daarin net zo goed onderzoeker en theoreticus als grafisch ontwerper. In hun projecten is er geen onderscheid meer te maken tussen deze verschillende bezigheden (…) Metahaven is bij uitstek een voorbeeld van ontwerppraktijk waarin, in de geest van CoBrA, de grenzen van disciplines worden geslecht, kruisbestuivingen worden nagestreefd en het kunstenaarschap vanuit utopische overwegingen kritisch wordt ingezet in de samenleving.’ (fragmenten juryrapport)

Jury: Xander Karskens, Saskia van Kampen, Domeniek Ruyters, Katja Weitering
Deel deze pagina