Charlotte Köhler Prijs voor beeldende kunst 2021

Puck Verkade

‘Puck Verkade is als kunstenaar brutaal, ook in haar beeldtaal. Ze pikt dingen op uit de hedendaagse cultuur. Zo refereert ze aan de esthetiek van TikTok en speelt ze een rol in discussies over het individu dat zichzelf staande houdt en over feminisme.’ (fragment juryrapport)


Jury: Prins Bernhard Cultuurfonds

Deel deze pagina