Charlotte Köhler Prijs voor architectuur 2012

Shift

Shift, Faculty Club Tilburg University (2009-2011), foto René de Wit

'Shift maakt ontwerpen voor verschillende schaalniveaus. Naast uitgesproken plastische en formeel sterke gebouwen ontwerpen zij geëngageerde stedenbouwkundige projecten. De ontwerpen, waarvan er inmiddels een aantal zijn gerealiseerd, ogen fris, ongecompliceerd en positief. In hun stedenbouwkundige ensembles keren steeds deze sterke architectonische hoofdvormen terug, om te worden ingebed in de meer instabiele en programmeerbare stedelijke omgevingen. De architectuur vervult hierin de rol van vaste waarde en zelfs van waarde-creator, die de stad kan activeren.' (fragment juryrapport)

Jury: Melle Daamen, Jaap Guldemond, Nathalie de Vries, Hester Wolters
Deel deze pagina