Prijs voor Storytelling 2011

Jeroen Toirkens

'Unaniem besloot de jury de Canon Prijs toe te kennen aan Jeroen Toirkens en zijn breed geschakeerde vertelling NomadsLife, waarin het leven van nomaden in beeld wordt gebracht. Daarbij versterken de diverse podia en technieken - fotoboek, filmpjes, website en expositie - elkaar. Dit project benadrukt ook dat in deze jachtige tijden een jarenlange concentratie op één onderwerp leidt tot nieuwe inzichten, kennis en beelden die de clichés superieur ontstijgen.' (fragment juryrapport)

Jury: Ronald Ockhuysen, Bert Janssen, Femke Lutgerink, Rimmer Mulder, Jenny Smets, Vincent van de Wijngaard
Deel deze pagina