C. Buddingh'-prijs 2018

Radna Fabias

'Met overdonderde kracht sleurt ze de lezer mee in een broeierig tussengebied', aldus de jury over Habitus, het gebundelde poëziedebuut van Radna Fabius. ‘Deze poëzie is vlezig, goddelijk vunzig soms – en breekt de Hollandse dichtkunst weergaloos open, rekent af met het veilige vers. Habitus zindert. Het is moeilijk te zeggen wat het meest beklemt in deze bundel: het tropische eiland, het Nederlands waar de ik-figuur naartoe reist, of de categorieën die afkomst en bestemming projecteren op het lyrische ik. Fabias maakt deze beklemming voelbaar en tegelijkertijd gooit ze geijkte opposities als ”wit”-”zwart”, ”man”-”vrouw”, ”ik”-”ander” open door ingenieus gebruik te maken van een cameramatige, maar uitgesproken lyrische stem die alle perspectieven opentrekt en het niet schuwt om zichzelf en de ander op het spel te zetten.' (fragmenten juryrapport)

Jury: Jeroen Dera, Antoine de Kom, Charlotte Van den Broeck (BE)

Zie ook
Deel deze pagina