C. Buddingh'-prijs 2014

Maarten van der Graaff

'In de debuutbundel Vluchtautogedichten van Maarten van der Graaff is een uiterst beweeglijk en vindingrijk dichter aan het woord. Door middel van elliptische zinnen en associatief taalgebruik keert Van der Graaff zijn hoofd binnenstebuiten. Niet al zijn gedichten geven hun geheimen prijs, maar "ontsnappen is sexy", verklaart hij van meet af aan. De lezer is gewaarschuwd: "Ieder rad is bedoeld om iemand voor ogen te draaien." (...) De jury was onder de indruk van de spankracht van Van der Graaffs gedichten, qua compositie, woordenschat en thematiek. Met Vluchtauto-gedichten geeft hij blijk van een groot poëtisch en meta-poëtisch zelfbewustzijn. Als eindpunt van een poëtische ontwikkeling kan dat dodelijk zijn, maar als vertrekpunt lijkt het de jury juist veelbelovend.' (fragmenten juryrapport)

Jury: Rokus Hofstede, 
Patrick Peeters, 
Anne Vegter

Deel deze pagina