BNG Bank Literatuurprijs 2014

Maartje Wortel

'Wortel is een van de grootste literaire talenten van haar generatie binnen ons taalgebied. In haar nieuwe roman IJstijd weet Wortel alweer een verstilde wereld neer te zetten waarin maatschappelijke thema's licht aangezet, maar doordringend opklinken. James Dillard wordt gedreven door een gevoel van ontheemding, de leegte is in zijn leven verpletterend aanwezig. Hij is een blanke man, hetero, rijk: er staat niets op het spel, dus waar moet hij zijn identiteit aan ontlenen? Het gebrek aan urgentie in zijn leven past bij de nuchtere, constaterende stijl van Wortel. Met weinig tell, in achteloze, kunstige streken, zet Wortel de psyche van haar personages feilloos neer. De beklemming van een betekenisloos bestaan in een wereld vol weelde, komt in IJstijd overtuigend naar voren. Dat heeft effect: binnen de jury werd fors gedebatteerd over Wortels nieuwste. IJstijd liet ons niet onberoerd. Een van ons werd het zelfs te kil in Wortels vertelwereld. Geanimeerd werd in het juryberaad gesproken over de mate van afstand die James Dillard ervaart, hoe die in relatie staat tot de mate van verteldrang van de auteur. Er ontstonden verschillende facties: zij die in IJstijd een nieuwe, literaire weg zien die Wortel verkent, en zij die de ware Wortel willen zien in Half mens en Dit is jouw huis. Er zijn, dames en heren, godsdienstoorlogen over mínder uitgebroken. Gelukkig was er bij zoveel dispuut en gekrakeel natuurlijke overeenstemming over Wortels krachtige, autonome stem, die helder weerklinkt in haar onverwisselbare kwaliteitsoeuvre.' (fragment juryrapport)

Jury: Annemarie Oster, Karin Overmars, Simone van Saarloos, Jeroen Vullings, Ward Wijndelts
Zie ook
Deel deze pagina