Blijvend Applaus Prijs 2019

Herman Finkers

foto Mark Kohn

‘Een podiumkunstenaar lauweren om zijn of haar unieke bijdragen aan het Nederlandse theater, hoeft niet altijd moeilijk te zijn . Natuurlijk kan de driekoppige jury het bijna gebruikelijke betoog afsteken dat het lastig was, appels en peren vergelijken en dat de stemmen staakten, Maar dat was in het geheel niet het geval. Het was avanf het begin helder en unaniem: Herman Finkers. (.... ) Herman Finkers is een virtuoos theatermaker en volbloed komiek die miljoenen Nederlanders heeft laten schateren om de absurditeiten in zijn hoofd. De grap was vele jaren zijn heilige doel. Maar nu zijn eigen leven daar aanleiding toe geeft, weet hij de lach ook op weergaloze wijze met de traan te vermengen.' (fragmenten juryrapport)

Jury: Kathleen Warners, Ruud Buurman, Jan Gras
Deel deze pagina