Benno Premselaprijs 2011

Wim van Krimpen

'Het voornaamste beeld dat uit de loopbaan van Wim van Krimpen opstijgt is dat van een bevlogen doener, de verpersoonlijking van het cultureel ondernemerschap. Dat geldt ook voor de zijpaden die hij in zijn cv bewandelt: de talloze initiatieven waar hij als bestuurder, initiator of pleitbezorger bij betrokken is. (…) Hoe omvangrijk of bescheiden ook, voortdurend is Van Krimpen bezig om een platform te creëren voor hedendaagse beeldende kunst, vormgeving en fotografie. Waar mogelijk probeert hij daarbij altijd zo veel mogelijk jonge Nederlandse kunstenaars te betrekken en te presenteren. (...) Van Krimpen staat bekend om zijn openhartigheid en de continue strijd die hij levert met ambtenaren, collega’s en kunstpausen. Hij doet dat vanuit een rotsvaste overtuiging, dezelfde overtuiging waarmee hij beleidsmakers op allerlei niveaus graag van advies dient, steeds weer met het doel om meer mensen in aanraking te brengen met kunst en cultuur.' (fragmenten juryrapport)

Jury: Flos Wildschut, Joop van Caldenborgh, Ineke Hans, Marlies Rohmer
Deel deze pagina