Amsterdamprijs voor de Kunst 2017

Fiona Tan

‘Beeldend kunstenaar Fiona Tan heeft met haar audiovisuele installaties, films en fotowerken een indrukwekkende carrière opgebouwd. Ze studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie en Rijksakademie te Amsterdam en haar werk is internationaal vertegenwoordigd in de collecties van onder meer Tate Modern London, Centre Pompidou Paris en Museum of Contemporary Art Chicago. De thema’s van Fiona Tan; de invloed van herkomst en de eigen culturele achtergrond zijn van niet- aflatende waarde in het postkoloniale discours. Tegelijkertijd is haar werk universeel en weet ze inhoudelijke relevantie feilloos te koppelen aan beeldende kwaliteit. Met de succesfilm Ascent (2016) nam zij de stap richting cinema en legde hiermee een meesterproef af. Tan toont op excellente wijze aan dat vernieuwing een continu proces is, in welke fase van de carrière ook.’ (fragment juryrapport) 


Jury: Tracy Metz, Monique Duurvoort, Robbert van Heuven, Vincent van Velsen, Janneke van der Wijk

Trailer van de film Ascent, opgebouwd uit 4500 foto's die in de afgelopen 150 jaar van Mount Fuji in Japan zijn gemaakt

Deel deze pagina