Amsterdamprijs voor de Kunst 2015

Splendor

'Splendor is opgezet door ondernemende musici. Gezien de gemiddelde leeftijd van de oprichters zal het u misschien verbazen dat hun de stimuleringsprijs ten deel valt. Dat heeft twee redenen: in de eerste plaats is Splendor een jong podium waar het experiment  centraal staat, gedragen door musici die zich op een bepaalde manier verwant voelen en door vrienden om hen heen. Geen verzameling van bedrijfjes of individuen, maar een collectief van kunstenaars die samen een platform opbouwden en het leven inbliezen, en die zichzelf uitvinden tegen de verdrukking in. De tweede reden is dat Splendor er niet enkel is voor henzelf, maar het biedt ook een podium aan anderen - met name de jongste generatie musici – en er wordt ruimte geschapen voor het onverwachte; alles kan er, maar kwaliteit staat steeds voorop. Splendor weerspiegelt onze tijdgeest in de beste zin van het woord: onafhankelijk, dwars door alle muzikale genres heen, professioneel en samenwerking op hoog niveau. In korte tijd heeft het zich ontwikkeld tot spin in het web van het muziekleven: niet alleen in eigen huis, maar ook daarbuiten spreekt de kracht van het collectief. Een collectief van alle generaties die elkaar inspireren, met elkaar delen en hun talent laten bloeien. De jury ziet waar Splendor voor staat – de kracht van het collectief – als een antwoord op de ontwikkelingen in sector.' (juryrapport 'stimuleringsprijs')

Jury: Clairy Polak, Jurgen Bey, Danila Cahen, Marco Gerris, Jan Zoet

Deel deze pagina