Amsterdamprijs voor de Kunst 2014

Willem Jeths

Willem Jeths, 'een uitermate begaafd toonmeester', foto Suzanne Blanchard

‘Jeths toont met zijn ongehoorde klanken, kleuren en speeltechnieken een eigen gezicht in de Nederlandse muziek. Daarbij flirt hij met de traditie zonder de actualiteit uit het oog te verliezen. Zijn streven is de muzikale parameters van het verleden uit te buiten, ermee te experimenteren en ze te verrijken. Daarin slaagt hij uitzonderlijk goed. In de ogen van de jury is Jeths een uitermate begaafd toonmeester met een kleurrijk, veelzijdig en toegankelijk eigen idioom en een grote en hoorbare kennis van tradities en culturen. Hoezeer hij belang hecht aan traditie en het ambacht van het componeren, weerklinkt niet alleen in zijn composities, maar ook in de omgang met zijn studenten. In deze tijd, waarin nieuwe (gecomponeerde) muziek zo precair is en er vaak voorbij gegaan wordt aan het vakmanschap van een groot componist, willen wij Willem Jeths met de Amsterdamprijs voor de Kunst de erkenning geven die hij verdient.’ (fragment juryrapport ‘bewezen kwaliteit’)

Jury: Clairy Polak, Jurgen Bey, Danila Cahen, Andrew Makkinga, Jan Zoet

Deel deze pagina