Amsterdamprijs voor de Kunst 2014

Moniker

Luna Maurer, Roel Wouters en Jonathan Puckey zijn samen Moniker

Moniker verkent de sociale effecten van technologie, en kunst speelt daarbij een belangrijke rol. Het collectief brengt letterlijk in beeld hoe techniek de mens beïnvloedt. Jury: ‘Voor Moniker is technologie een instrument om processen in kaart te brengen; hoe komt een kunstwerk tot stand? Hun projecten zijn ludiek, aansprekend en zetten aan tot reflectie. De leden beheersen hun vak en het spel van interactie met een breed (digitaal) publiek tot in de puntjes. De manier waarop zij hun kennis inzetten is intelligent, vernuftig en aansprekend en stimuleert om mee te doen of bij te dragen. Ze zijn voortdurend bezig met de morele implicaties van techniek, vanuit en voor kunst. Ook internationaal winnen hun activiteiten terrein, en terecht: Moniker is inventief en weet het debat aan te zwengelen zonder daarbij belerend te zijn, een ethisch kader te scheppen zonder te oordelen. Naast opdrachten maken ze ook vrij werk: ze bedenken speelse en inventieve concepten die bijdragen aan de betrokkenheid van een breed publiek bij kunst. Bovendien ervaart dat publiek hoe regels en beperkingen bevrijdend kunnen werken binnen een bepaald (artistiek) proces. Het resultaat is een organisch procedé dat veelzijdige vormen aanneemt. Moniker laat zien hoe sociale interactie het draagvlak voor kunst kan vergroten. Dat is van grote waarde.’ (fragmenten juryrapport ‘stimuleringsprijs’)

Jury: Clairy Polak, Jurgen Bey, Danila Cahen, Andrew Makkinga, Jan Zoet

Deel deze pagina