Amsterdamprijs voor de Kunst 2013

de Appel arts centre

'De Appel verdient deze prijs vanwege de continu moedige, kwalitatief sterke en trendsettende exposities', aldus de jury. 'Hedendaagse beeldende kunst staat onder druk; er wordt veel bezuinigd en in de politiek wordt er vaak smalend over gesproken. Voorzieningen voor jonge makers worden schaars en zij worden in het defensief gedrukt. De Appel geeft beeldende kunst een stem, een plaats in Amsterdam en ver daarbuiten. Het is het podium voor nieuwe jonge kunstenaars en is voor talentontwikkeling van groot belang. De kwaliteit die de Appel levert is onomstreden. In de programmering ligt natuurlijk een artistieke keuze besloten, zoals voor elke curator geldt. Maar door tegelijkertijd het politieke debat aan te gaan, staat (directeur) Ann Demeester ook op een andere manier voor haar sector. Zij creëert niet alleen binnenshuis ruimte voor jonge makers, maar ook daarbuiten. Ondertussen spoort zij de makers aan om zich te vernieuwen en zichzelf in de kijker te spelen. Ook het curatorenprogramma is van topniveau en weet curatoren over de hele wereld aan te spreken. Daarmee zet Demeester de toon op internationaal niveau en weet de internationale relaties te bestendigen.'

Jury: Jet de Ranitz, Aziz Bekkaoui, Andrew Makkinga, Constant Meijers, Makira Mual
Deel deze pagina