Amsterdamprijs voor de Kunst 2012

Eric de Vroedt

Scènefoto mightysociety 10, 2012 - 2013, foto Sanne Peper

'Eric de Vroedt is sinds 1997 actief in Amsterdam. In 2003 startte hij met het project mightysociety, zijn zoektocht naar theater dat op een nieuwe manier geëngageerd is. Uiteindelijk moest een reeks van tien theatervoorstellingen ontstaan, die elk hun eigen licht werpen op verschillende politiek-maatschappelijke thema’s.' (…) Bij aanvang al een ambitieuze onderneming waarmee hij gedurende een tijdvak van bijna tien jaar de ontwikkeling van theater in relatie tot ontwikkelingen in de samenleving met elkaar in verband wilde brengen. De thema’s die hij met deze decaloog heeft aangeboord, vonden hun vorm niet alleen in de theatrale presentatie van zijn onderzoek – elke voorstelling werd tevens gebed in een context van maatschappelijk debat en publieke discussie. Het in de tijd beperken van het project schiep niet alleen hoge verwachtingen, maar bood ook gelegenheid de samenhang van de elkaar opvolgende delen in hun onderlinge verband te zien en te waarderen. Eric de Vroedt heeft deze verwachtingen waargemaakt (…).' (fragmenten juryrapport)

Jury: Jet de Ranitz, Abdelkader Benali, Constant Meijers, Makira Mual, Margriet Schavemaker
Zie ook
Deel deze pagina