Amsterdamprijs voor de Kunst 2011

Mugmetdegoudentand

Mugmetdegoudentand, Verlichtinglight (seizoen 2010)

'Mugmetdegoudentand is de eigentijdse theatergroep die engagement als haar fundament beschouwt en zich inzet om een breed publiek te bereiken. In een tijd waarin elke mening lijkt te tellen, bevraagt de groep met passie en humor onze wereld. Het artistieke klimaat in Amsterdam is vanaf de oprichting de vruchtbare voedingsbodem geweest. Gedrevenheid, engagement en humor zijn de pijlers van hun voorstellingen. (…) De levenslust en het scherpen van de geest, het verhevene en het banale, het persoonlijke en het politieke vertakken en verstrengelen zich in het oeuvre van mugmetdegoudentand. Als zodanig is het een theatervorm die gestaag ontwikkeld kon worden. De jury waardeert met deze prijs 25 jaar spitsvondig, geëngageerd, toegankelijk theater, dat hoog en laag met elkaar verbindt.' (fragmenten juryrapport)

Jury: Jildou van der Bijl, Maarten van Hinte, Wanda Reisel, Jaïr Tchong, Anna Tilroe
Deel deze pagina