Amsterdamprijs voor de Kunst 2011

Bimhuis

'Het Bimhuis is en blijft al jarenlang het kloppende hart van de geïmproviseerde muziek, niet alleen in Amsterdam, maar zeker ook op Europese schaal en zelfs wereldwijd. Een legendarisch jazzpodium dat de musicus centraal stelt en niet voor niks is gehuisvest, zij het als zelfstandige entiteit, onder het dak van de concertzaal van de 21e eeuw. (…) Een warm artiestenonthaal, een uitdagend programmeringsprofiel, een groeiend publiek en een zakelijk beleid zonder luchtkastelen: het Bimhuis staat stevig gefundeerd op deze vier pijlers. Kwaliteit staat voorop, waarbij de musicus centraal staat, en alles in staat wordt gesteld om hem of haar te laten excelleren. Maar het Bimhuis is ook open: iedereen speelt er, van sterren tot amateurs. Jaarlijks wordt hier een indrukwekkende staalkaart van jazz, geïmproviseerde en niet-westerse muziek geprogrammeerd, van mainstream tot avant-garde. De jury heeft waardering en respect voor de compromisloze keuzes van de organisatie, die getuigen van ambitie en van respect voor muziek als pure kunstvorm.' (fragmenten juryrapport)

Jury: Jildou van der Bijl, Maarten van Hinte, Wanda Reisel, Jaïr Tchong, Anna Tilroe
Deel deze pagina