AM NAi Prijs 2010

Atelier Kempe Thill

'Dit project laat zien dat met een minimum aan middelen, maar een maximum aan vasthoudendheid en vakmanschap, ruimtelijke kwaliteit gecreëerd kan worden. Het is in al zijn schijnbare simpelheid een mooi voorbeeld van de "nieuwe eenvoud". Dwars tegen alle drama in wordt vastgehouden aan de eigen eisen en voorwaarden; serieus en meedogenloos. Dat maakt het Hiphouse in Zwolle tot een monumentaal woonblok, dat zich bijna manifesteert als klassieke architectuur, als rolmodel. Het is een expliciete en existentiële benaderingswijze van wat architectuur zou moeten zijn. Terwijl iedere vorm van opsmuk verdwijnt, blijft de ruimte zijn kwaliteit behouden en is zelfs "generous". Ook hier hebben economische en procesmatige efficiëntie hun werk gedaan.' (fragment juryrapport)

Jury: Mariet Schoenmakers, Ole Bouman, Nanne de Ru, Michelle Provoost, Bjarne Mastenbroek, Christian Rapp, Nasrine Seraji
Zie ook
Deel deze pagina