SENA Performers Toonzetters Prijs

Hedendaags gecomponeerde muziek kent een aantal prijzen, waarvan de Sena Performers Toonzetters Prijs de jongste is. De prijs, niet te verwarren met de Buma Toonzetters Prijs voor componisten, is bestemd voor de uitvoerenden van het mooiste programma van het afgelopen jaar. De uitreiking van beide prijzen is een van de hoogtepunten van het jaarlijkse Toonzetters-evenement, tot 2013 onderdeel van het Holland Festival. Door de stopzetting van de rijkssubsidie vanaf 2013 worden nieuwe vormen bedacht voor zowel de Buma Toonzetters Prijs als de Sena Performers Toonzetters Prijs

uitgelicht

winnaars

2012 Zapp 4

2011 Ensemble Klang

2010 Nieuw Ensemble

Deel deze pagina