Prijs voor Meesterschap

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (MNL), opgericht in 1766 en daarmee de oudste vereniging van Nederland, is een letterkundig-historisch genootschap met Koningin Beatrix als beschermvrouwe. De MNL kent verschillende prijzen: Lucy B. en C.W. Van der Hoogt-prijs, Henriëtte de Beaufort-prijs, Frans Kellendonk-prijs, Henriette Roland Holst-prijs, Dr. Wijnaendts Francken-prijs en de oeuvreprijs voor 'bewezen meesterschap'. Al deze prijzen hebben geen jury, maar een commissie die aanbevelingen doet. Het ledental van de MNL bedroeg anno 2010 ongeveer zestienhonderd. Aanmelden is niet mogelijk; nieuwe leden worden jaarlijks gekozen uit voordrachten die door de zittende leden worden gedaan.

 

uitgelicht

winnaars

2024 Mirjam Van hee

2019 Ilja M. Veldman

2014 Roland Willemyns

2009 Gerrit Kouwenaar

2004 Ivo Schöffer

1999 W.P. Gerritsen

1994 Hugo Claus

1989 E.H. Kossmann

1984 C.C. de Bruin

1979 Ida Gerhardt

1974 B.H. Slicher van Bath

1969 Maurits Gysseling

1964 Simon Vestdijk

1954 M. Schönfeld

1950 J.S. Bartstra

1934 Henriette Roland Holst-van der Schalk

1931 Albert Egges van Giffen

1925 P.C. Boutens

1921 Jac. van Looy

Deel deze pagina