Gerrit Noordzij Prijs

De Gerrit Noordzij Prijs is een internationale bekroning voor typografie en (letter)ontwerp, die eens in de drie jaar wordt toegekend aan een succesvol ontwerper, die daarnaast ook docent en publicist is op het terrein van letters en typografie. De prijs bestaat uit een tentoonstelling en gaat vergezeld van een symposium en een publicatie, opdat de achtergronden van het succes kunnen worden gedeeld met studenten en jonge vakgenoten. De prijs is een initiatief van de masteropleiding Type and Media van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag, georganiseerd in samenwerking met Museum Meermanno | Huis van het boek Den Haag en onder auspiciën van de Dr. P.A. Tiele-Stichting. Deze stichting, opgericht in 1953, wil de boekwetenschap in Nederland bevorderen. Dr. P.A. Tiele was een vermaarde bibliograaf en bibliothecaris uit de negentiende eeuw. Letterontwerper Gerrit Noordzij was in 1998 de eerste die de naar hem genoemde prijs in ontvangst nam.

 

winnaars

2015 Cyrus Highsmith (US)

2012 Karel Martens

2009 Wim Crouwel

2006 Tobias Frère-Jones

2003 Erik Spiekermann

2001 Fred Smeijers

1998 Gerrit Noordzij

Deel deze pagina