Frans Kellendonkprijs

De Frans Kellendonk-prijs gaat naar een Nederlands auteur, bij voorkeur niet ouder dan veertig jaar, die niet alleen ‘heel goed geschreven werk op zijn of haar naam heeft gebracht, maar ook werk dat blijk geeft van intellectuele onafhankelijkheid en een oorspronkelijke visie op maatschappelijke problematiek', aldus de Stichting Frans Kellendonk Fonds. De oeuvreprijs wordt toegekend door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (MNL) en is ingesteld ter ere van en nagedachtenis aan de Nederlandse schrijver Frans Kellendonk (1951-1990). Niet een jury, maar een commissie draagt de laureaten voor; het MNL-bestuur heeft het laatste woord.

uitgelicht

winnaars

2023 Joost de Vries

2020 Wytske Versteeg

2017 Hanna Bervoets

2014 Esther Gerritsen

2011 Arnon Grunberg

2008 Marjolijn Februari

2005 Piet Gerbrandy

2003 Henk van Woerden

1999 Dirk van Weelden

1996 Benno Barnard

1993 Kristien Hemmerechts

Deel deze pagina