Charlotte Köhler Prijs

De Charlotte Köhler Prijs is een belangrijke, driejaarlijkse oeuvreprijs voor een auteur die een hoogstaand proza-, poëzie- of toneelwerk heeft geschreven. Naamgeefster Charlotte Köhler (1892 -1976) was een van de grootste Nederlandse toneelkunstenaressen. Deze en andere prijzen, onder andere van het Cultuurfonds, worden gefinancierd uit haar nalantenschap. Voor de prijs komt elke drie jaar een ander genre in aanmerking. Het bekroonde werk moet in de drie jaar voorafgaand aan het uitreikingsjaar in boekvorm zijn gepubliceerd. Voor toneel geldt dat de premièredatum in de drie jaar voorafgaand aan het jaar van uitreiking ligt. De Stichting Auteursprijzen, die wordt beheerd door de Auteursbond, kent de prijs toe op voordracht van een jury.

uitgelicht

winnaars

2023 Peer Wittenbols

2020 Manon Uphoff

2017 Alfred Schaffer

2014 Ad de Bont

2011 Mensje van Keulen

2008 Jean Pierre Rawie

2003 Rob de Graaf

1998 Wilem G. van Maanen

1993 H.H. der Balkt

1988 Judith Herzberg

Deel deze pagina