Charlotte Köhler Stipendium 2015

Michael Bijnens

'Doorgaans ontwikkelen jonge theaterschrijvers zich op drie niveaus: structuur en vorm, stijl en taalgebruik en de verbintenis die het stuk aangaat met de wereld. […] Michael Bijnens blijkt in staat een eigen universum te creëren dat alle drie de niveaus bestrijkt. Hij kiest sterk en maatschappelijk relevant materiaal als uitgangspositie en verhoudt zich zo tot materiaal dat groter is dan hijzelf. Uit zijn theaterwerk spreekt een volkomen eigen en authentieke stem die misschien "ongepolijst" genoemd kan worden. Hier spreekt iemand die niet is opgegroeid met vanzelfsprekendheden of andere rijkdommen. Bijnens benadert de wereld en zijn geëngageerde, politieke onderwerpen als een outsider, maar gaat hier vervolgens als kunstenaar een diepe en geloofwaardige verbintenis mee aan.' (fragment juryrapport)

Jury: Berthe Spoelstra, Rik van den Bos, Sara van der Kooi

Valley of Saints (2015); concept Michael Bijnens en Aurelie Di Marino

Deel deze pagina